Přihlásit se
CZ

PRAVIDLA OSOBNÍCH FACEBOOKOVÝCH & INSTAGRAMOVÝCH PROFILŮ, FB STRÁNEK A FB SKUPIN PORADCŮ EURONA

Tato pravidla (Pravidla) nabývají platnosti a účinnosti ke dni 10.5.2021 a nahrazují veškerá předchozí pravidla týkající se facebookových profilů poradců společnosti EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017 (EURONA) na všech evropských trzích, kde EURONA působí.

Tato Pravidla doplňují, nikoliv nahrazují, Podmínky obchodní spolupráce se společnosti EURONA a ostatní pravidla společnosti EURONA a smluvní ustanovení mezi NEZÁVISLÝM REGISTROVANÝM PORADCEM / ZÁKAZNÍKEM (NRP/NRZ) a společností EURONA.

Společnost EURONA si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli měnit.

Všechny profily, stránky a skupiny NRP/NRZ musí být v souladu se všemi smluvními závazky NRP/NRZ vůči společnosti EURONA, v souladu s Podmínkami obchodní spolupráce se společností EURONA a požadavky uvedenými v těchto Pravidlech i se všemi platnými právními předpisy.

Tato Pravidla se přiměřeně použijí i na jakékoliv obdobné sociální sítě.

Zřizovatel osobního facebookového profilu, facebookové stránky či facebookové skupiny je povinen dodržovat pravidla stanovená smluvními podmínkami společnosti Facebook, viz. https://www.facebook.com/legal/terms.

1. Osobní Facebookový profil

Název profilu

a) Dle pravidel společnosti Facebook musí být profilové jméno shodné se jménem v občanském průkazu.

Úvodní informace - Profilový obrázek, úvodní obrázek

a) Na profilovém obrázku nesmí být použito logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení EURONA, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů, symbolů atd. Výjimku tvoří vlastní fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel profilu s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují.

b) Úvodní obrázek nesmí obsahovat logo společnosti EURONA a nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení EURONA, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy. Jako úvodní obrázek nesmí být použity bannery z oficiální facebookové stránky společnosti EURONA.

Pravidelná aktualizace

Pokud jsou na osobním profilu prezentovány jakékoliv informace o společnosti EURONA, je zřizovatel povinen tento obsah svého facebookového profilu pravidelně aktualizovat, minimálně 1x měsíčně a současně vždy neprodleně po změně oficiálních informací zveřejňovaných společností EURONA, aby tyto informace byly pravdivé a nemohly vyvolat u zákazníka mylný dojem o výrobcích EURONA. Příspěvky z minulosti nemusí být odstraněny, pokud jsou na profilu pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

Inzerce, reklama

Dle pravidel společnosti Facebook nesmí osobní profil obsahovat jakoukoli reklamu.

2. Instagramový profil

Název profilu

Název profilu nesmí obsahovat klíčová slova - slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů, symbolů apod. Výjimku tvoří spojení slova Eurona se jménem poradce, kdy slovo Eurona je uvedeno jako poslední (např. Pepa Holý – Eurona). Výjimku dále tvoří slovní spojení popisující charakter stránky, pokud slovo Eurona není uvedeno na prvním místě (např. Můj úklid s Euronou). Název nesmí být zaměnitelný s oficiální stránkou Eurona by Cerny.

Úvodní informace - profilový obrázek

Na profilovém obrázku nesmí být použito logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů symbolů apod. Výjimku tvoří vlastní fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel profilu s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují.

Placený profil

a) Je zakázáno inzerovat produkty společnosti EURONA nebo nabídku spolupráce prostřednictvím placeného instagramového profilu, a to tak, aby mohl zákazník nabýt dojmu, že se jedná o profil společnosti EURONA.

b) Placený instagramový profil lze použít zejména jako obecný profil – např. rady pro úklid, snadné praní atd., pokud název neobsahuje slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy a úvodní informace neobsahují logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA

Pravidelná aktualizace

Pokud jsou na instagramovém profilu prezentovány jakékoliv informace o společnosti EURONA, je zřizovatel povinen tento obsah svého profilu pravidelně aktualizovat, minimálně 1x měsíčně a současně vždy neprodleně po změně oficiálních informací zveřejňovaných společností EURONA, aby tyto informace byly pravdivé a nemohly vyvolat u zákazníka mylný dojem o výrobcích EURONA. Příspěvky z minulosti nemusí být odstraněny, pokud jsou na profilu pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

3. Facebooková stránka

Název stránky

Název stránky nesmí obsahovat klíčová slova - nesmí obsahovat slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů, symbolů apod. Výjimku tvoří spojení slova Eurona se jménem poradce, kdy slovo Eurona je uvedeno jako poslední (např. Pepa Holý – Eurona). Výjimku dále tvoří slovní spojení popisující charakter stránky, pokud slovo Eurona není uvedeno na prvním místě (např. Můj úklid s Euronou). Název nesmí být zaměnitelný s oficiální stránkou Eurona by Cerny.

Úvodní informace - Profilový obrázek, úvodní obrázek

a) Na profilovém obrázku nesmí být použito logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů symbolů atd. Výjimku tvoří fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel stránky s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují.

b) Úvodní obrázek nesmí obsahovat logo společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy. Výjimku tvoří vlastní fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel stránky s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují. Jako úvodní obrázek nesmí být použity bannery z oficiální facebookové stránky společnosti EURONA.

Sponzorovaný odkaz

Je zakázáno inzerovat produkty společnosti EURONA nebo nabídku spolupráce prostřednictvím placených odkazů, a to tak aby mohl potencionální zákazník nabýt dojmu, že se jedná o reklamu či nabídku učiněnou přímo společností EURONA. Sponzorovaný odkaz lze použít zejména pro obecnou stránku – např. rady pro úklid, snadné praní atd., pokud název neobsahuje slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy a úvodní informace neobsahují logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA.

Služba obchod

Výrobky společnosti EURONA nesmí být prezentovány a prodávány prostřednictvím služby Obchod s odkazem na eshop, a to tak, aby zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že se jedná o facebookovou stránku výrobce – společnosti EURONA.

Pravidelná aktualizace

Pokud jsou na facebookové stránce prezentovány jakékoliv informace o společnosti EURONA, je zřizovatel povinen tento obsah své stránky pravidelně aktualizovat, minimálně 1x měsíčně a současně vždy neprodleně po změně oficiálních informací zveřejňovaných společností EURONA, aby tyto informace byly pravdivé a nemohly vyvolat u zákazníka mylný dojem o výrobcích EURONA. Příspěvky z minulosti nemusí být odstraněny, pokud jsou na stránce pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

Komentáře a příspěvky

a) Je nutná neprodlená administrace a správa dotazů a odpovědí.

b) Je zakázáno zveřejňovat zprávy (či jejich screenshoty) ze soukromé komunikace s jinými poradci či zákazníky EURONA, pokud k tomu nebyl udělen souhlas účastníka dané komunikace.

4. Facebooková skupina

Název stránky

Název skupiny nesmí obsahovat klíčová slova - nesmí obsahovat slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů, symbolů apod. Výjimku tvoří spojení slova Eurona se jménem poradce, kdy slovo Eurona je uvedeno jako poslední (např. Pepa Holý – Eurona). Výjimku dále tvoří slovní spojení, popisující charakter stránky, pokud slovo Eurona není uvedeno na prvním místě (např. Můj úklid s Euronou). Název nesmí být zaměnitelný s oficiální stránkou EURONA.

Úvodní informace - Profilový obrázek, úvodní obrázek

a) Na profilovém obrázku nesmí být použito logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů symbolů atd. Výjimku tvoří fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel stránky s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují.

b) Úvodní obrázek nesmí obsahovat logo společnosti EURONA. Nesmí být jakýmkoli způsobem vyobrazeno slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy. Výjimku tvoří vlastní fotografie, na níž je vyobrazen zřizovatel stránky s výrobky či jinými materiály společnosti EURONA (např. katalog, roll-up), které logo obsahují. Jako úvodní obrázek nesmí být použity bannery z oficiální facebookové stránky společnosti EURONA s výjimkou uzavřených skupin.

Pravidelná aktualizace

Pokud jsou ve facebookové skupině prezentovány jakékoliv informace o společnosti EURONA, je zřizovatel povinen tento obsah své skupiny pravidelně aktualizovat, minimálně 1x měsíčně a současně vždy neprodleně po změně oficiálních informací zveřejňovaných společností EURONA, aby tyto informace byly pravdivé a nemohly vyvolat u zákazníka mylný dojem o výrobcích EURONA. Příspěvky z minulosti nemusí být odstraněny, pokud jsou ve skupině pravidelně zveřejňovány aktuální informace.

Komentáře a příspěvky

a) Je nutná neprodlená administrace a správa dotazů a odpovědí.

b) V případě uzavřené skupiny je správa a udržování pouze na rozhodnutí zřizovatele.

c) Je zakázáno zveřejňovat zprávy (či jejich screenshoty) ze soukromé komunikace s jinými poradci či zákazníky EURONA, pokud k tomu nebyl udělen souhlas všech účastníků dané komunikace.

5. Bazary, Marketplace

a) Je zcela zakázáno nabízet a prodávat výrobky společnosti EURONA prostřednictvím inzerce v bazarových a inzertních skupinách sociálních sítí a na Marketplace tak, aby zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že prodejcem je přímo společnost EURONA.

b) Je zakázáno inzerovat v bazarových a inzertních skupinách a na Marketplace pozvánky do facebookových skupin a nabídky spolupráce tak, aby zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že prodejcem je přímo společnost EURONA.

c) V ne-bazarových skupinách, např. zájmových či poradenských skupinách lze inzerovat pozvánky do jiných zájmových či poradenských skupin – např. rady pro úklid, snadné praní atd., pokud v názvu skupiny není obsaženo slovní spojení Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy a úvodní informace neobsahují logo, výrobky, symboly ani jiné obrázky společnosti EURONA.

6. Prezentace výrobků spol. Eurona

a) Je zakázáno prezentovat výrobky společnosti EURONA v jiných než originálních obalech.

b) Výjimku tvoří vzorečky, prezentované ve vzorkových lahvičkách, dostupných na eshopu EURONA a vzorečky vlastní výroby. Vždy je nutné uvést, že se jedná o neoficiální vzorečky produktů společnosti EURONA.

c) Informace k výrobkům je nutné prezentovat tak, jak je uvedeno v oficiálních materiálech společnosti EURONA, aby nebyl změněn jejich konečný význam pro zákazníka.

d) V případě vlastních komentářů, názorných fotografií a videí, které slouží k demonstraci použití a účinků produktů společnosti EURONA, je nutné používat jen ověřené a nezkreslující informace. Sdílet zkušenosti svých zákazníků je možné pouze na základě souhlasu zákazníka.

7. Ostatní

a) Informace o výhodách registrace s EURONOU musí být prezentovány přesně a správně v souladu s Podmínkami obchodními spolupráce se společnosti EURONA a Zásadami MLM systému. Slovní spojení EURONA ID nesmí být zaměňováno za jakákoliv jiná spojení, jako např. Heslo pro slevu, Kód na levnější nákup apod.

b) Slovní spojení EURONA ID nesmí být uváděno v souvislosti se slevou, výhodnějšími cenami apod., a to tak, aby zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že těchto výhod dosáhne pouze při registraci s konkrétním uživatelem.

c) Na facebookovém profilu, stránce, skupině a instagramovém profilu je zakázáno prezentovat jakýmkoliv způsobem výši svojí provize.

8. Schvalování obsahu, sankce za porušení

a) Facebookový profil, stránka, skupina či instagramový profil, jehož prostřednictvím jsou prezentovány produkty společnosti EURONA, podléhá oznamovací povinnosti. Zřizovatel je tedy povinen zaslat podobu a obsah svého profilu, stránky, skupiny či instagramového profilu společnosti EURONA na prodej@eurona.cz .

b) V případě, že vedení společnosti EURONA zjistí nedostatky, které by bránily schválení, bude zřizovatele neprodleně kontaktovat.

c) Společnost EURONA má právo vyžádat si přístup do uzavřené skupiny v případě podezření na nedodržování Podmínek obchodní spolupráce s EURONOU a jiných pravidel společnosti EURONA.

d) Stávající provozovatelé facebookových profilů a facebookových skupin jsou povinni upravit své profily či skupiny do souladu s těmito pravidly, a to do 14 dní ode dne, kdy nabydou tato pravidla účinnosti.

e) Obecně platí, že v případě zjištění porušení/nedodržení těchto pravidel bude dotyčný upozorněn na nedostatky, současně bude informován jeho sponzor / TOP manažer a provozovatel-poradce bude mít 48 hodin na odstranění závažných nedostatků, které mu EURONA specifikuje a 5 dní na úpravy méně závažných nedostatků, které mu EURONA specifikuje, nebude-li EURONOU uvedena delší lhůta. Při nesplnění požadovaných úprav budou facebookové profily, stránky či skupiny nahlášeny jako ,,Neoprávněné použití duševního vlastnictví“ společnosti Facebook a dále bude postupováno dle pravidel a podmínek společnosti Facebook. V případě opětovného vytvoření takovýchto profilů, stránek či skupin, které nebudou v souladu s Podmínkami obchodní spolupráce se společnosti EURONA, ostatními pravidly společnosti EURONA a smluvními ustanoveními mezi NEZÁVISLÝM REGISTROVANÝM PORADCEM / ZÁKAZNÍKEM (dále jen NRP/NRZ) a společností EURONA vč. pravidel pro provozování facebookových profilů, budou poradci pozastaveny provize, a to počínaje nejbližším Produkčním měsícem po Produkčním měsíci, v rámci kterého mělo dojít k nápravě vytčených nedostatků.

f) Pokud nedojde k nápravě ani do jednoho (1) měsíce od vyzvání k nápravě ze strany EURONY, EURONA je oprávněna uplynutím této měsíční lhůty s takovým poradcem okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez jakékoliv výpovědní doby).