Přihlásit se
CZ

Eurona na vlně ekologie

Naše ekologické tablety EcoWave

Prošly velmi náročnými nezávislými testy, důkladným hodnocením a ověřováním kvality i ekologičnosti. Jejich mimořádné složení a účinnost  byla oceněna hned několika oceněními, které uděluje přímo Česká informační agentura životního prostředí  ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí – Ekologicky šetrný výrobek, EU Ecolabel (celoevropská ekoznačka Evropské unie) a také Program Česká kvalita, který vyzdvihuje kvalitu českých výrobků.

Výjimečnost tablet EcoWave z hlediska účinnosti dokládají také úspěšné testy na SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH.

Ekoznačení je označování výrobků, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Kvalita výrobků však přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

Zobrazit

Výrobky označené touto ekoznačkou mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Počínaje kvalitními vstupními surovinami přes výrobu, při níž jsou plněny přísné požadavky na emise do vody a ovzduší, minimalizace použití nebezpečných látek a zároveň zachování účinnosti při jejich používání, až po snadné odstranění či recyklaci.

Zobrazit

Jedná se o důvěryhodnou a nezávislou značku kvality, která je založená na objektivním ověřování kvality výrobků třetí stranou.