Prihlásiť sa
SK

PROVOZNÍ ŘÁD poradenského centra

nezávislého poradce / TOP manažera EURONA by CERNY

Poradenské centrum je provozováno výhradně poradcem – fyzickou osobou, jejím jménem a není oficiální pobočkou společnosti EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017 (EURONA).

Poradenské centrum slouží pro zákazníky a poradce z osobních skupiny poradce jako místo pro osobní schůzky, předávání informací, školení skupin a showroom vystavených výrobků EURONA.

Schválené označení je: ,,Poradenské centrum“ nebo ,,Poradenské centrum nezávislého poradce / TOP manažera Eurona“, přičemž ,,Eurona“ lze uvádět pouze jako text, použití loga společnosti EURONA je zakázáno. V označení může být uvedeno jméno poradce / TOP manažera.

Provozovatel Poradenského centra má povinnost jeho zřízení či provozování nahlásit vedení společnosti EURONA, včetně doložení přesné adresy, otevírací doby, fotografií označení místa a interiéru.

1) NOVÝ ZÁKAZNÍK / ZÁJEMCE O REGISTRACI V OBCHODNÍ SÍTI EURONA BUDE VŽDY NEJPRVE DOTÁZÁN, ZDA JIŽ NEPATŘÍ DO OBCHODNÍ SKUPINY/LINIE JINÉHO PORADCE, ČI NENÍ JEHO KLIENTEM. V případě, že nový zákazník / zájemce má již jednu platnou registraci u EURONY, nelze jej znovu registrovat (EURONA pozdější registraci zruší). V rámci obchodní činnosti poradenského centra je zakázáno vědomě oslovovat poradce/zákazníky z jiných linií, než je osobní linie poradce –provozovatele poradenského centra.

2) V poradenském centru může být poskytováno poradenství a školení v oblastech: produkty EURONA, jejich vlastnosti a použití; orientace na webových stránkách EURONA; práce v internetovém prostředí Můj Office; spolupráce a možnosti přivýdělku či výdělku, aj.

3) V poradenském centru by měl být k dispozici aktuální katalog EURONA pro lepší orientaci v nabídce a pro zajištění dostupnosti potřebných informací o výrobcích.

4)Poradce může zákazníkovi pomoci s online registrací a s online provedením prvoobjednávky. Vždy musí být zajištěno, že heslo do nového účtu zákazníka bude tajné, tj. zvolí si jej a zadá zákazník a nebude jakkoliv zpřístupněno poradci. Objednávku a registraci lze dokončit pouze po odsouhlasení a kontrole provedené zákazníkem.

5) V showroomu -prezentační místnosti/prostoru s vystavenými vzorky výrobků by měly být výrobky EURONA umístěny v samostatném regálu a pokud možno rozděleny podle kategorií (produktových řad). Vystavené výrobky musí být vždy v aktuálním obalu dle platného katalogu EURONA a měly by být čisté a nepoškozené.

6) V případě registrace poskytne poradce či jím pověřená osoba zájemci veškeré potřebné informace k zahájení spolupráce, a to včetně informací o aktuální prodejní akci a o soutěžích EURONA včetně informace o startovací soutěži „Úspěšný start“.

7) Poradenské centrum lze využívat i jako doručovací adresu pro zásilky zboží EURONA, a to i pro jiné poradce/zákazníky.

8) Provozovatel uvede pod označením poradenského centra provozní dobu a kontaktní telefon. V provozních hodinách musí být na místě vždy přítomna dostatečně proškolená osoba/poradce.

9) Prostory poradenského centra musí být adekvátně reprezentativní v souladu s „firemní kulturou“ společnosti EURONA. Provozovatel zajistí, aby prostory poradenského centra byly udržovány v čistotě, včetně vystavovaných výrobků.

10) Provozovatel poradenského centra může registrovaným poradcům/zákazníkům ze své osobní skupiny/linie vystavit členskou kartu na jméno, s uvedeným Eurona ID a pořadovým číslem karty pro snazší identifikaci při opakovaných návštěvách poradenského centra.

11) EURONA může poradenské centrum v rámci provozní doby navštívit, aby si ověřila, že nedochází k porušování tohoto provozního řádu, Podmínek obchodní spolupráce či jiných sjednaných podmínek.

Při porušení provozního řádu, které nebude napraveno v přiměřené lhůtě, kterou stanoví EURONA či v případě opakovaného porušování provozního řádu, může EURONA s provozovatelem takového poradenského centra okamžitě ukončit spolupráci (tj bez výpovědní doby).

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti 10.5.2021 a nahrazuje jeho předchozí znění.

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVNY S VYSTAVENÝMI VÝROBKY EURONA BY CERNY

Provozovna je místo – kancelář / obchod / ordinace atd., kde jsou vystaveny výrobky společnosti EURONA. Provozovna je provozována výhradně poradcem –fyzickou osobou na jeho jméno a není oficiální pobočkou ani obchodem společnosti EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017 (EURONA).

Provozovatelem se může stát Nezávislý registrovaný poradce/zákazník EURONA.

Provozovna bez souhlasu EURONY nesmí být označena žádným oficiálním označením se symbolikou či logem EURONY.

1) V showroomu-prezentační místnosti/prostoru provozovny s vystavenými vzorky výrobků by měly být výrobky EURONA umístěny v samostatném regálu a pokud možno rozděleny podle kategorií (produktových řad).

2) Výrobky EURONA vystavené v showroomu mohou být označeny jako neprodejné vzorky. Výrobky EURONA musí být vždy v aktuálním obalu dle platného katalogu EURONA a měly by být čisté a nepoškozené.

3) V provozovně s vystavenými výrobky EURONA by měl být k dispozici aktuální katalog EURONA pro lepší orientaci zákazníků v nabídce a dostupnost potřebných informací o výrobcích.

4) V případě prodeje výrobků EURONA či provádění registrace zákazníků poskytne poradce či jím pověřená osoba zájemci veškeré potřebné informace k zahájení spolupráce, a to včetně informací o aktuální prodejní akci a o soutěžích EURONA včetně informace o startovací soutěži „Úspěšný start“.

5) NOVÝ ZÁKAZNÍK / ZÁJEMCE O REGISTRACI V OBCHODNÍ SÍTI EURONA BY CERNY BUDE NEJPRVE DOTÁZÁN, ZDA JIŽ NEPATŘÍ DO OBCHODNÍ SKUPINY/LINIE JINÉHO PORADCE, ČI NENÍ JEHO KLIENTEM. V případě, že nový zákazník / zájemce má již jednu platnou registraci u EURONY, nelze jej znovu registrovat (EURONA pozdější registraci zruší). V rámci obchodní činnosti provozovny je zakázáno vědomě oslovovat poradce/zákazníky z jiných linií, než je osobní linie poradce –provozovatele kanceláře.

6) Prostory i účel provozovny musí být adekvátně reprezentativní v souladu s „firemní kulturou“ společnosti EURONA. Provozovatel zajistí, aby byly prostory provozovny udržovány v čistotě, s to včetně vystavovaných výrobků.

7) EURONA může provozovnu v rámci provozní doby navštívit, aby si ověřila, že nedochází k porušování tohoto provozního řádu, Podmínek obchodní spolupráce či jiných sjednaných podmínek.

Při porušení provozního řádu provozovny, které nebude napraveno v přiměřené lhůtě, kterou stanoví EURONA či v případě opakovaného porušování provozního řádu provozovny, může EURONA s provozovatelem takové provozovny okamžitě ukončit spolupráci (tj bez výpovědní doby).

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti 6.1.2023 a nahrazuje jeho předchozí znění.