Prihlásiť sa
SK

Pokyny k provozování internetových stránek poradců

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti ke dni 10.5.2021 a nahrazují veškerá předchozí pravidla týkající se osobních internetových stránek poradců společnosti EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, DIČ: CZ25996304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 19017 (EURONA).

Před zveřejněním musí být veškerý obsah webových stránek poradců EURONA písemně schválen vedením společnosti EURONA.

1. Doména, placené odkazy, reklama na internetu

a) Doména nesmí obsahovat klíčová slova – nesmí obsahovat slovní spojení Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, názvy produktů, symbolů atd.

b) Placené odkazy – nesmí využívat placenou reklamu na webových portálech, a to tak, aby zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že se jedná o reklamu společnosti EURONA.

2. Úvodní informace - banner

a) Stránky musí obsahovat zřetelnou úvodní informaci ve formě předepsaného jednotného banneru (ke stažení v Můj Office) umístěného v horní části stránek na maximální možnou šíři zobrazení použitého template webu dle možností grafiky stránky tak, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o stránky Nezávislého registrovaného poradce.

b) Ze všech okolností musí být transparentní, kdo za stránkami stojí, a musí být viditelné příslušné kontaktní údaje.

3. E-shop s možností objednávání zboží a s možností registrace

Stránky nesmí obsahovat jakékoliv údaje, na jejichž základě by zákazník mohl nabýt mylného dojmu, že si objednává zboží či se registruje přímo u výrobce – společnosti EURONA. Na první pohled musí být zřejmé, že se nejedná o web společnosti EURONA (např. uvedením informace, že se nejedná o oficiální stránku společnosti EURONA).

4. Pravidelná aktualizace

Zřizovatel stránek je povinen stránky pravidelně aktualizovat, a to minimálně 1x měsíčně a současně vždy neprodleně po změně oficiálních informací zveřejňovaných společností EURONA, aby informace uváděné o EURONĚ a o výrobcích EURONA byly pravdivé a nemohly vyvolat u zákazníka mylný dojem.

5. Přímý proklik na oficiální stránky Eurona

Ze spodní poloviny plochy obrázku jednotného předepsaného banneru (od textu směrem dolů) by měl být nastaven přímý odkaz (prolink) na oficiální stránky EURONA (www.euronabycerny.com). Ve všech jednotlivých sekcích osobních stránek by měl být umístěn přímý odkaz (prolink) na oficiální stránky EURONA (www.euronabycerny.com), a to minimálně vždy pod textem na každé stránce, v tomto znění: Odkaz na oficiální stránky Eurona by Cerny.

6. Použitá grafika

Základní grafika webových stránek nesmí být shodná či podobná s grafikou oficiálních stránek EURONA. Použití stejných či podobných spojovacích grafických prvků je zakázáno. Stránky nesmí obsahovat oficiální loga společnosti EURONA.

7. Diskuzní fórum

a) V případě veřejného diskusního fóra je nutná neprodlená administrace a správa dotazů a odpovědí.

b) V případě uzavřené sekce (např. pro Vaši skupinu) je správa a udržování pouze na Vašem rozhodnutí.

8. Ostatní

a) Informace k výrobkům EURONA je nutné prezentovat tak, jak je uvedeno v oficiálních materiálech společnosti EURONA, aby nebyl změněn jejich konečný význam a nemohlo dojít ke klamání zákazníka. V případě vlastních komentářů používat jen ověřené, oficiální a nezkreslující informace.

b) Výrobky Eurona je možné prodávat pouze v originálních obalech.

9. Schvalování obsahu

a) Podoba a obsah internetových stránek NRP/NRZ musí být před zveřejněním schválena vedením společnosti EURONA.

b) V případě zjištění porušení/nedodržení těchto pokynů bude dotyčný upozorněn na nedostatky a současně mu bude stanoven termín 48 hodin k odstranění závažných nedostatků, které budou EURONOU definovány a 14 dnů na úpravy méně závažných nedostatků, které budou EURONOU definovány, nestanoví-li EURONA výslovně delší lhůtu.

c) Při nesplnění požadovaných úprav budou provozovateli pozastaveny provize, a to počínaje nejbližším Produkčním měsícem po Produkčním měsíci, v rámci kterého mělo dojít k nápravě vytčených nedostatků.

d) Pokud nedojde k nápravě ani do jednoho (1) měsíce od vyzvání k nápravě ze strany EURONY, EURONA je oprávněna uplynutím této měsíční lhůty s takovým poradcem okamžitě ukončit spolupráci (tj. bez jakékoliv výpovědní doby).