Prihlásiť sa
SK

Eurona na vlne ekológie

Naše ekologické tablety EcoWave

Prešli veľmi náročnými nezávislými testami, dôkladným hodnotením a overovaním kvality aj ekologickosti.Ich mimoriadnej zloženie a účinnosť bola ocenená hneď niekoľkých oceneniami, ktoré udeľuje priamo Slovenská informačná agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia – Ekologicky šetrný výrobok, EÚ Ecolabel (celoeurópska ekoznačka Európskej únie) a tiež Program Česká kvalita, ktorý vyzdvihuje kvalitu českých výrobkov.

Výnimočnosť tabliet EcoWave z hľadiska účinnosti dokladajú aj úspešné testy na SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH.

Ekoznačenie je označovanie výrobkov, ktoré sú v priebehu celého životného cyklu preukázateľne šetrnejšie nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdraviu spotrebiteľa. Kvalita výrobkov však pritom zostáva na veľmi vysokej úrovni.

Zobrazit

Výrobky označené touto ekoznačkou majú znížený dopad na životné prostredie po celý čas ich životného cyklu. Počínajúc kvalitnými vstupnými surovinami cez výrobu, pri ktorej sú plnené prísne požiadavky na emisie do vody a ovzdušia, minimalizáciu použitia nebezpečných látok a zároveň zachovanie účinnosti pri ich používaní až po jednoduché odstránenie či recykláciu.

Zobrazit

Ide o dôveryhodnú a nezávislú značku kvality, ktorá je založená na objektívnom overovaní kvality výrobkov treťou stranou.