Prihlásiť sa
SK

Dotace EU-OPPIK

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Pořízení výrobní technologie pro společnost EURONA s.r.o.“ reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021646, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem předkládaného projektu je pořízení technologie na výrobu lahviček pro plnění dezinfekce COVIDOR. Vlastní výrobní technologie přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu společnosti.

EU