Zaloguj się
PL

ZASADY SYSTEMU MLM EURONA

původní - platné do 28.2.2022

Přejít na aktuální Zásady MLM systému Eurona


Eurona Sp.z.o.o. zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) zobowiązuje się do pełnej ochrony Twojej prywatności, dlatego stworzyliśmy dla Ciebie zasady ochrony danych osobowych w systemie MLM Eurona, które wraz z Regulaminem Współpracy Biznesowej z Eurona Sp.z.o.o, Warunki handlowe i Podręcznik ochrony danych osobowych dla doradców i klientów Eurona Sp.z.o.o podstawowe ramy tego, w jaki sposób Eurona Sp.z.o.o przetwarza dane osobowe, które pozyskujemy od Ciebie lub Twoich klientów lub które nam przekazujesz.

Administratorem danych osobowych jest spółka Eurona Sp.z.o.o., REGON 2599604 z siedzibą w Lhota za Cervenym Kostelcem 261, 549 41 Cerveny Kostelec, CZ. Dane kontaktowe: prodej@eurona.cz, linia stacjonarna: +420 491 477 361.

Pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z w.w. rozporządzeniem oraz odpowiednią ustawą .

Dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty, na zasadach określonych w poniższych punktach.

I. Co to jest system Eurona MLM?

Eurona Sp. Z o.o.. jest producentem przyjaznych środowisku środków czystości i kosmetyków domowych, kosmetyków i innych produktów, działającym w oparciu o sprzedaż bezpośrednią poprzez rozbudowaną sieć własnych doradców Eurona i klientów, inaczej powiedziawszy wielopoziomowy system marketingowy.

Sieć ta rozwija się dzięki aktywnej pracy konsultantów Eurona wśród klientów na rynku Czech, Słowacji i Polski, gdzie każdy konsultant zapoznaje nowych klientów z produktami firmy Eurona Sp.z.o.o oraz z funkcjonowaniem sieci Eurona MLM.

Konsultanci i klienci Eurony kupują i sprzedają produkty Eurona zgodnie z Warunkami współpracy biznesowej z Eurona Sp.z.o.o , podczas gdy otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie za wolumen zamówień (produkcję) w systemie prowizyjnym

Do uzyskania większej produkcji przyczynia się także możliwość rejestracji nowych klientów do sieci pod danym doradcą.

Niniejszy dokument jest własnością firmy i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody dyrektora zarządzającego.

W ten sposób sieć MLM Eurona daje swoim doradcom i klientom nieograniczone możliwości dla własnego rozwoju kariery i uzyskania niezależności finansowej.

II. Rejestracja w systemie MLM Eurona

Każdy klient zainteresowany zakupem produktów Eurona, wykonując swoje pierwsze zamówienie, musi zarejestrować się i w ten sposób założyć swoje konto klienta, które może wykorzystać do tworzenia nowych zamówień, monitorowania stanu swoich zamówień, nadzwyczajnych promocji, konkursów i nowości firmy Eurona Sp.z.o.o.

Dodatkowo w tym koncie ma dostęp do przeglądów własnej produkcji i produkcji sieci pod sobą (jeśli taką sieć klient sobie buduje).

Rejestracja nie jest uzależniona od żadnych regularnych pobrań czy rejestracji nowych klientów!

Dzięki rejestracji klient otrzymuje korzystną cenę zakupu, która w kolejnych miesiącach może się zmieniać w zależności od wielkości zamówień osobistych za dany miesiąc.

Rejestracja klienta będzie anulowana:

  • W przypadku, gdy klient nie zamówił towaru do swojej rejestracji przez ponad 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy,

  • Na wniosek klienta o anulowanie rejestracji wysłany na adres prodej@eurona.cz,

  • W przypadku jednostronnego zakończenia współpracy przez EURONA Sp.z.o.o., w przypadku gdy klient w sposób oczywisty narusza Zasady MLM systemu EURONA lub Warunki współpracy biznesowej z EURONA Sp.z.o.o.

  • W przypadku innego zakończenia współpracy między EURONĄ i klientem.

III. Kto pracuje w MLM Eurona i jak współpracują konsultnci/klienci?

W systemie MLM Eurona pracują następujący uczestnicy:

a) Firma Eurona Sp.z o.o. - jest administratorem zarządzającym bazami danych osobowych w celu spełnienia wymagań klientów i doradców Eurona w zakresie zamawiania i wspomagania zmiany danych na rachunkach klientów.

b) Doradca Eurona - jest rejestrowanym odbiorcą, który sprzedaje produkty Eurona pod własnym numerem identyfikacyjnym w celu uzyskania nagród i bonusów wynikających z systemu prowizyjnego i rejestruje nowych klientów. Doradca EURONA nie jest pracownikiem ani przedstawicielem handlowym EURONA Sp.z.o.o. Doradca EURONA prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

A. Je zpracovatel osobních údajů pověřený přímo společnosti EURONA Sp.z.o.o.

B. W celu wykonania tej pracy ma na swoim koncie klienta (Moje Biuro) przegląd o klientach i konsultantach EURONA z sieci znajdującej się pod nim (tzw. Activity Report), który zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail, numer rejestracyjny, numer rejestracyjny sponsora, nazwa sponsora, data rejestracji, miasto i kod pocztowy z adresu rozliczeniowego klienta.

C. Doradca EURONA może kontaktować się z klientami ze swojej sieci w celu umówienia zamówienia, poinformowania o ofertach specjalnych lub konsultacji dotyczących rozwoju zawodowego dla klienta, który chce aktywnie współpracować z EURONĄ. Kontakt przez Doradcę EURONA musi odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z Ustawą nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Naruszenie tego postanowienia jest powodem, dla którego EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z Doradcą EURONA (tj. bez wypowiedzenia).

D. Jeśli warunki przystąpienia do Angel Team Professional (dalej ATP) są spełnione, doradca EURONA może skontaktować się z nowo zarejestrowanymi klientami, którzy nie mają jeszcze przypisanego sponsora (starszy doradca EURONA) i przenieść tych klientów do swojej sieci za ich własną zgodą .

E. Doradca EURONA ma dostęp do Przeglądu i Historii zamówień w środowisku Moje Biuro, w którym wymienione są jego własne zamówienia, a także zamówienia doradców EURONA i klientów z sieci w ramach tego doradcy . Raporty te zawierają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail, adres dostawy, identyfikator Eurona, informacje o zamówionych produktach, informacje rozliczeniowe.

F. Jeżeli konsultant EURONA prowadzi własne działania sprzedażowe i marketingowe w celu wsparcia rozwoju swojej sieci (organizuje szkolenia, rozprowadza własne materiały sprzedażowe i marketingowe przy użyciu własnych narzędzi komunikacyjnych itp.), Może to robić tylko z pisemną zgodą podległego klienta lub konsultanta. Naruszenie tego postanowienia jest powodem, dla którego EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z Doradcą EURONA (tj. bez wypowiedzenia).

c) Klient EURONA - jest zarejestrowanym klientem, który może sprzedawać produkty EURONA tak samo jak konsultant EURONA bez konieczności ustalania numeru identyfikacyjnego lub zamawiania produktów na własny użytek (nie prowadzi dalszej sprzedaży), może również rejestrować nowych klientów.

A. Jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe upoważnionym bezpośrednio do EURONA Sp. Z o.o.

B. Klient EURONA ma taki sam dostęp do danych osobowych, jak doradca EURONA, jeśli buduje (podobnie jak doradca EURONA) swoją sieć klientów, w przeciwnym razie ma dostęp tylko do swoich danych i zamówień, dopóki nie zarejestruje pierwszego klienta w sieci pod sobą.

C. Klient EURONA może kontaktować się z klientami ze swojej sieci w celu negocjacji zamówienia, informowania o ofertach specjalnych lub konsultacji w zakresie rozwoju zawodowego klienta, który chce aktywnie współpracować z EURONA. Ten kontakt klienta EURONA musi odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z ustawą nr 480/2004 DzU, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Naruszenie tego postanowienia jest powodem, dla którego EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z klientem EURONA (tj. bez wypowiedzenia).

D. Jeśli warunki przystąpienia do Angel Team Professional (dalej ATP) są spełnione, klient EURONA może skontaktować się z nowo zarejestrowanymi klientami, którzy nie mają jeszcze przypisanego sponsora (starszy doradca EURONA) i przenieść tych klientów do swojej sieci za ich własną zgodą.

E. Jeżeli klient EURONA prowadzi własne działania sprzedażowe i marketingowe wspierające rozwój sieci (organizuje szkolenia, rozpowszechnia własne materiały sprzedażowe i marketingowe z wykorzystaniem własnych narzędzi komunikacji itp.), Może to zrobić tylko za pisemną zgodą swojego klient podrzędnego lub doradcy EURONA. Naruszenie tego postanowienia jest powodem, dla którego EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z klientem EURONA (tj. bez wypowiedzenia).

IV. Jakie dane osobowe są zarejestrowane w bazie MLM Eurona?

Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Data urodzenia
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny
Adres rozliczeniowy
Adres pocztowy
Adres e-mail
Numer konta bankowego
REGON, NIP
Numer rejestracyjny klienta
Zapis fotograficzny
Nagranie wideo

V. Podstawa prawna przetwarzania DO – administrator DO Eurona przetwarza DO na podstawie zgody na przetwarzanie DO.

VI. Jakie kanały komunikacyjne pracują z danymi osobowymi?

VII. Angel Team Professional

Każdy nowo zarejestrowany klient, który nie wypełni w rejestracji Eurona ID (numeru rejestracyjnego sponsora) trafi do tzw. Angel Team Professional, gdzie będzie czekał na przypisanie do swojego sponsora.

Sponsor to doradca EURONA lub klient, który tworzy pod nim sieć klientów.

Dostęp mają tylko sponsorzy, którzy spełniają wszystkie kryteria przystąpienia do ATP (warunki przystąpienia do ATP reguluje regulamin Angel Team Professional.

Sponsor wybiera swojego nowego klienta na stronie internetowej i w ciągu kilku dni kontaktuje się z nim pod kontaktem - imię, nazwisko, miejscowość wraz z kodem pocztowym, telefon komórkowy lub stacjonarny, adres e-mail - w celu umówienia współpracy z EURONA, informując o ofercie produktów, ofertach promocyjnych, konkursach i innych nowościach EURONY.

VIII. Kodeks etyczny pracy z danymi osobowymi w MLM Eurona

Zarówno Doradca EURONA, jak i klient EURONA są zobowiązani do traktowania powierzonych danych osobowych z pełną dyskrecją i do podjęcia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ich zabezpieczenia.

Doradca EURONA oraz klient EURONA są zobowiązani do ochrony powierzonych danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie spoza EURONA i systemu EURONA MLM.

Doradca EURONA i klient EURONA zawsze działają poprawnie, przekazują prawidłowe i kompletne informacje (nie zniekształcają ich) oraz nie wykorzystują w trakcie spotkania pozyskanych danych osobowych innych osób niż te, o których mowa.

Zarówno Doradca EURONA, jak i Klient EURONA wykorzystują dane osobowe wyłącznie w celu współpracy biznesowej z klientami i doradcami EURONA oraz w celu ich motywacji lub informowania ich o specjalnych wydarzeniach, które są oficjalnie wprowadzane przez EURONA Sp. z o.o.

Powierzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w przypadku organizacji własnych imprez okolicznościowych, szkoleń, ofert specjalnych, konkursów itp., Ale zawsze tylko z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów komunikacji i zawsze tylko w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. .

Zarówno Doradca EURONA, jak i Klient EURONA są zobowiązani do reagowania na wszelkie życzenia Klienta lub Podległego Doradcy EURONA dotyczące ograniczeń w kontaktowaniu się lub przesyłania prywatnych ofert poza EURONA Sp. z o.o.

Zarówno Doradca EURONA, jak i Klient EURONA są zobowiązani do odpowiedzi na wszelkie życzenia Klienta lub podległego Doradcy EURONA dotyczące zakończenia współpracy biznesowej z danym Doradcą EURONA lub Klientem oraz do niezwłocznego powiadomienia EURONA Sp. z o.o. o życzeniu doradcy EURONA lub klienta EURONA anulować rejestrację.

Ani Doradca EURONA, ani Klient EURONA nie mogą żądać usunięcia, skasowania lub poprawienia danych osobowych innego Doradcy EURONA lub Klienta EURONA, chyba że posiadają udokumentowane pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy korekta.

Ani Doradca EURONA, ani Klient EURONA nie mogą przekazywać powierzonych danych osobowych innym podmiotom, w szczególności innym konkurencyjnym firmom MLM.

Doradca EURONA oraz klient EURONA są zobowiązani do zapewnienia przestrzegania wszystkich warunków wynikających z Zasad MLM systemu EURONA oraz Warunków Współpracy Biznesowej z EURONA Sp. z o.o.

Doradca EURONA i klient EURONA są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia EURONA Sp. z o.o. o wszelkich niezgodnościach z Zasadami MLM systemu EURONA, Warunkami współpracy biznesowej z EURONA Sp. z o.o. oraz naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Doradca EURONA i klient EURONA muszą zawsze postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami prawnymi, w szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawą nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach spółki informacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego kodeksu etycznego ma EURONA Sp. z o.o. prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z taką osobą, do anulowania jej rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, do nałożenia sankcji.

IX. Prawo do poprawiania, sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych w MLM Eurona

Każdy doradca EURONA i klient EURONA ma prawo w dowolnym momencie zażądać sprostowania swoich danych osobowych przechowywanych w bazach EURONA Sp. z o.o., sprzeciwić się celowi przetwarzania danych osobowych lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych w systemie EURONA MLM , pisemnie na email prodej@eurona .cz.

Ponadto każdemu Doradcy EURONA lub Klientowi EURONA przysługuje prawo wniesienia skargi na zakres i sposób przetwarzania jego danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Firma EURONA Sp. z o.o. jest zobowiązana do niezwłocznego odpowiadania na te żądania i zapewnienia wymaganych korekt.

Warunkiem usunięcia z systemu MLM jest anulowanie całej rejestracji. To usunięcie można zrobić, wysyłając prośbę na adres prodej@eurona.cz. Żądanie będzie zwykle rozpatrywane w ciągu następnego dnia roboczego. Zarazem EURONA Sp. z o.o. informuje najbliższego przełożonego doradcę / klienta EURONA o otrzymaniu wniosku o anulowanie.

Ze względów prawnych dane osobowe, które posłużyły do zawarcia umowy kupna (zamówienia), pozostaną na dokumentach wystawionych dla tych zamówień.

X. Czas przetwarzania DO

DO są przetwarzane:

a) do czasu cofnięcia zgody - do czasu przetworzenia całkowitego usunięcia DO, zwykle w następnym dniu roboczym
b) do czasu odwołania rejestracji z powodu braku aktywności (niezłożenia zamówienia) przez okres dłuższy niż 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy - karta klienta zostanie unieważniona
c) do odwołania rejestracji przez EURONA Sp. z o.o. lub przez klienta / konsultanta EURONA.

XI. Poufność

Doradcy EURONA i klienci EURONA są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony tajemnic handlowych EURONA Sp. z o.o. oraz wszelkich powierzonych im danych osobowych i innych faktów, które wykorzystują do prowadzenia współpracy biznesowej z EURONA Sp. z o.o. oraz ze wszystkimi klientami EURONA i doradcami EURONA.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków, EURONA Sp. z o.o. może zakończyć współpracę z takim Doradcą EURONA lub klientem EURONA niezwłocznie (tj. bez wypowiedzenia) i w razie potrzeby nałożyć na niego sankcję. Dokładna wysokość sankcji i korekty odszkodowania za szkody jest określona w szczególności w dokumencie Warunki współpracy biznesowej z EURONA Sp. z o.o.

Akceptując niniejszy dokument, Klient EURONA i Doradca EURONA zobowiązują się przestrzegać wszystkich powyższych zasad i polityk prywatności.

XII. Inne ustalenia

Niniejszy dokument jest ważny zgodnie z informacją na stronie internetowej www.euronabycerny.com obsługiwanej przez EURONA Sp. z o.o. z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, ID 259 96304.

Dokument Zasady EURONA MLM wchodzi w życie 10.5.2021 i zastępuje poprzednią wersję z 25.5.2018.