Zaloguj się
PL

REGULAMIN DZIAŁANIA poradni

niezależnego konsultanta TOP managera EURONA by CERNY

Poradnia prowadzona jest wyłącznie przez konsultanta - osobę fizyczną, działającą w jego imieniu i nie będącą oficjalnym oddziałem EURONA Sp. z o.o., REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, numer 19017 (EURONA).

Poradnia służy klientom i doradcom z grupy personalnej doradców jako miejsce bezpośrednich spotkań, wymiany informacji, szkoleń grupowych oraz salonu wystawianych produktów EURONA.

Zatwierdzona nazwa to: "Centrum porad" lub "Centrum porad dla niezależnego doradcy / TOP Manager Eurona", gdzie "Eurona" może być używane tylko jako tekst, używanie logo EURONA jest zabronione. Nazwisko doradcy / menedżera TOP może być umieszczone na etykiecie.

Operator Poradni ma obowiązek zgłosić zarządowi EURONA informację o jego utworzeniu lub funkcjonowaniu wraz z potwierdzeniem dokładnego adresu, godzin otwarcia, zdjęciami miejsca i wnętrza.

1) NOWY KLIENT / ZAINTERESOWANY REJESTRACJĄ W SIECI BIZNESOWEJ EURONA ZAWSZE BĘDZIE NAJPIERW PYTANY CZY NIE JEST JUŻ CZŁONKIEM GRUPY BIZNESOWEJ / LINII INNEGO DORADCY, CZY NIE JEST JEGO KLIENTEM. Jeśli nowy klient / kandydat ma już jedną ważną rejestrację w EURONA, nie można jej ponownie zarejestrować (EURONA anuluje późniejszą rejestrację). W ramach działalności poradni zabrania się świadomego zwracania się do doradców / klientów z innych linii niż osobista linia doradcy - operatora poradni.

2) Porady i szkolenia mogą być udzielane w poradni w zakresie: produktów EURONA, ich właściwości i zastosowań; orientacji na stronie internetowej EURONA; pracy w środowisku internetowym My Office; współpracy i możliwości dodatkowych zarobków itp.

3) W poradni powinien być dostępny aktualny katalog EURONA, aby lepiej orientować się w ofercie i zapewnić dostępność niezbędnych informacji o produktach.

4) Konsultant może pomóc klientowi w rejestracji online i realizacji pierwszego zamówienia online. Należy zawsze upewnić się, że hasło do nowego konta klienta jest tajne, tj. klient je wybiera i wprowadza i nie będzie w żaden sposób udostępniane konsultantowi. Zamówienie i rejestrację można zrealizować dopiero po akceptacji i sprawdzeniu przez klienta.

5) W salonie wystawowym - sali / przestrzeni prezentacyjnej z eksponowanymi próbkami produktów, produkty EURONA należy ustawić na osobnej półce i w miarę możliwości podzielić na kategorie (linie produktowe). Eksponowane produkty muszą zawsze znajdować się w aktualnym opakowaniu zgodnym z aktualnym katalogiem EURONA oraz powinny być czyste i nieuszkodzone.

6) W przypadku rejestracji konsultant lub osoba przez niego upoważniona udzieli zainteresowanej stronie wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia współpracy, w tym informacji o aktualnej promocji sprzedażowej i konkursach EURONA, włącznie z konkursem „Udany Start” .

7) Centrum Doradztwa może być również wykorzystywane jako adres dostawy dla przesyłek towarów EURONA, nawet dla innych doradców / klientów.

8) Pod nazwą poradni operator podaje godziny otwarcia i numer telefonu kontaktowego. W godzinach otwarcia zawsze na miejscu musi być obecna odpowiednio przeszkolona osoba / doradca.

9) Pomieszczenia poradni muszą być odpowiednio reprezentatywne, zgodnie z „kulturą korporacyjną” EURONA. Operator dba o to, by pomieszczenia poradni były utrzymywane w czystości, w tym produkty na wystawie.

10) Operator poradni może wydać zarejestrowanym doradcom / klientom ze swojej grupy osobistej / linii kartę członkowską z identyfikatorem Eurona i numerem seryjnym karty w celu ułatwienia identyfikacji podczas wielokrotnych wizyt w poradni.

11) EURONA może odwiedzać Centrum Doradztwa w godzinach pracy, aby sprawdzić, czy nie ma naruszeń niniejszych Zasad operacyjnych, Warunków współpracy biznesowej lub innych uzgodnionych warunków.

W przypadku naruszenia zasad działania, które nie zostanie usunięte w rozsądnym terminie wyznaczonym przez EURONA lub w przypadku powtarzającego się naruszenia regulaminu, EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z operatorem takiej poradni (tj. bez ogłoszenia).

Niniejsze przepisy eksploatacyjne wchodzą w życie i obowiązują od 10.5.2021 r. I zastępują ich poprzednią wersję.

REGULAMIN DZIAŁANIA ZAKŁADU Z WYSTAWIONYM EURONA BY CERNY PRODUKTAMI

Zakład to miejsce - biuro / sklep / gabinet itp., W którym eksponowane są produkty EURONA. Zakład jest prowadzony wyłącznie przez konsultanta - osobę fizyczną w jego imieniu i nie jest oficjalnym oddziałem ani sklepem EURONA Sp.z o.o., REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, numer 19017 (EURONA).

Operator może być Niezależnym Zarejestrowanym Doradcą / Klientem EURONA.

Zakład bez zgody EURONY nie może być oznaczony żadnym oficjalnym oznaczeniem z symbolem lub logo EURONY.

1) W pomieszczeniu / salonie prezentacyjnym z eksponowanymi próbkami produktów, produkty EURONA należy ustawić na osobnej półce i w miarę możliwości podzielić na kategorie (linie produktowe).

2) Produkty EURONA wystawione w salonie mogą być oznaczone jako próbki nienadające się do sprzedaży. Produkty EURONA muszą zawsze znajdować się w aktualnym opakowaniu zgodnym z aktualnym katalogiem EURONA i powinny być czyste i nieuszkodzone.

3) W zakładzie powinien być dostępny aktualny katalog EURONA z eksponowanymi produktami EURONA w celu lepszej orientacji klienta w ofercie i dostępności niezbędnych informacji o produkcie.

4) W przypadku sprzedaży produktów EURONA lub rejestracji klientów konsultant lub osoba przez niego upoważniona udzieli zainteresowanej stronie wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia współpracy, w tym informacji o bieżącej promocji i o konkursach EURONA, w tym informacji o konkursie dla nowicjuszy „Udany start”.

5) NOWY KLIENT / ZAINTERESOWANY REJESTRACJĄ W SIECI HANDLOWEJ EURONA BY CERNY OTRZYMA PIERWSZORZĘDNIE PYTANIE, CZY NIE JEST JUŻ CZŁONKIEM INNEJ GRUPY BIZNESOWEJ / LINII INNEGO DORADCY, LUB CZY NIE JEST JEGO KLIENTEM. Jeśli nowy klient / kandydat ma już jedną ważną rejestrację w EURONA, nie można jej ponownie zarejestrować (EURONA anuluje późniejszą rejestrację). W ramach działalności przedsiębiorstwa zabrania się świadomego zwracania się do doradców / klientów z innych linii niż osobista linia doradcy - operatora biura.

6) Pomieszczenia i wygląd przedsiębiorstwa muszą być odpowiednio reprezentatywne zgodnie z „kulturą korporacyjną” EURONA. Operator zapewnia utrzymanie pomieszczeń, w tym produktów na wystawie, w czystości.

7) EURONA może odwiedzić zakład w godzinach pracy, aby sprawdzić, czy nie dochodzi tam do naruszeń niniejszych zasad operacyjnych, Warunków współpracy biznesowej lub innych uzgodnionych warunków.

W przypadku naruszenia zasad funkcjonowania zakładu, które nie zostanie naprawione w rozsądnym terminie wyznaczonym przez EURONA lub w przypadku powtarzającego się naruszenia zasad działania zakładu, EURONA może natychmiast zakończyć współpracę z operatorem takiego zakładu (tj. bez ogłoszenia).

Niniejsze przepisy eksploatacyjne wchodzą w życie i obowiązują od 6.1.2023 r. i zastępują ich poprzednią wersję.