Zaloguj się
PL

REGULAMIN OSOBISTYCH PROFILI NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE, STRON FB I GRUP FB DORADCÓW EURONA

Niniejsze zasady (Regulamin) wchodzą w życie 10.05.2021 i zastępują wszystkie dotychczasowe zasady dotyczące profili doradców EURONA Sp. Z o.o. na Facebooku, REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261 549 41 Červený Kostelec, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, wkład nr 19017 (EURONA) na wszystkich rynkach europejskich, na których działa EURONA.

Niniejsze Zasady uzupełniają, a nie zastępują, Warunki współpracy biznesowej z EURONA i innymi Regulaminami EURONA oraz postanowienia umowne pomiędzy NIEZALEŻNYM ZAREJESTROWANYM DORADCĄ / KLIENTEM (NZK / NZD) a EURONĄ.

EURONA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

Wszystkie profile, witryny i grupy NZK / NZD muszą być zgodne ze wszystkimi zobowiązaniami umownymi NZK / NZD wobec EURONA, zgodnie z Warunkami współpracy biznesowej z EURONA oraz wymogami określonymi w niniejszych Zasadach i wszystkich obowiązujących przepisach.

Niniejsze Zasady mają zastosowanie mutatis mutandis do wszelkich podobnych sieci społecznościowych.

Założyciel osobistego profilu na Facebooku, strony na Facebooku lub grupy na Facebooku jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w warunkach umownych Facebooka, patrz https://www.facebook.com/legal/terms.

1. Osobisty profil na Facebooku

Nazwa profilu

a) Zgodnie z zasadami Facebooka nazwa profilu musi być taka sama, jak imię na dowodzie osobistym.

Informacje wstępne - Zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle

a) Logo, produkty, symbole lub inne obrazy EURONA nie mogą być używane na zdjęciu profilowym. Wyrażenia EURONA, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazwy produktów, symbole itp. nie mogą być pokazane. Wyjątkiem jest własne zdjęcie, które przedstawia założyciela profilu z produktami lub innymi materiałami EURONA (np. Katalog, roll-up), które zawierają logo.

b) Zdjęcie w tle nie może zawierać logo EURONA i nie może w żaden sposób przedstawiać wyrażenia EURONA, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia. Banery z oficjalnej strony EURONA na Facebooku nie mogą być używane jako zdjęcie w tle.

Regularna aktualizacja

W przypadku umieszczenia jakichkolwiek informacji o EURONA na osobistym profilu, założyciel jest zobowiązany do regularnego aktualizowania tego profilu na Facebooku, co najmniej raz w miesiącu i jednocześnie zawsze natychmiast po zmianie oficjalnych informacji publikowanych przez EURONA, tak aby informacje te były zgodne z prawdą. i nie stwarzały fałszywego wrażenia o produktach EURONA. Wpisy z przeszłości nie muszą być usuwane, jeśli na profilu regularnie pojawiają się aktualne informacje.

Ogłoszenia, reklama

Zgodnie z polityką Facebooka, profil osobisty nie może zawierać żadnych reklam..

2. Profil instagramowy

Nazwa profilu

Nazwa profilu nie może zawierać słów kluczowych - fraza Eurona byCerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazwy produktów, symbole itp. Wyjątkiem jest połączenie słowa Eurona z imieniem konsultanta, gdy słowo Eurona jest wymienione jako ostatnie ( np. Pepa Holý - Eurona). Wyjątkiem jest fraza opisująca charakter strony, jeśli słowo Eurona nie jest wymienione w pierwszej kolejności (np. Moje sprzątanie z Euroną). Nazwy nie należy mylić z oficjalną stroną internetową Eurony by Cerny.

Informacje wstępne - zdjęcie profilowe

Logo, produkty, symbole lub inne obrazki EURONA nie mogą być używane na zdjęciu profilowym. Słowa „Eurona”, „Eurona by Cerny”, „Cosmetix”, „Pure filozofia”, nazwy produktów itp. nie mogą być pokazane w żaden sposób. Wyjątkiem jest własne zdjęcie, które przedstawia założyciela profilu z produktami lub innymi materiałami EURONA (np. Katalog, roll-up), które zawierają logo.

Płacony profil

a) Zabrania się reklamowania produktów EURONA lub ofert współpracy za pośrednictwem płatnego profilu na Instagramie, tak aby klient miał wrażenie, że jest to profil EURONA.

b) Płatny profil na Instagramie może być używany głównie jako profil ogólny - np. wskazówki dotyczące czyszczenia, łatwego prania itp., jeśli w nazwie nie ma słów Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, a informacje wstępne nie zawierają Logo, produkty, symbole lub inne obrazy EURONA

Regularna aktualizacja

Jeżeli na profilu na Instagramie prezentowane są jakiekolwiek informacje o EURONIE, założyciel jest zobowiązany do regularnego aktualizowania zawartości swojego profilu, co najmniej raz w miesiącu i zawsze niezwłocznie po zmianie oficjalnych informacji publikowanych przez EURONA, tak aby informacje te były zgodne z prawdą. nie dawać klientowi fałszywego wrażenia na temat produktów EURONA. Wpisy z przeszłości nie muszą być usuwane, jeśli na profilu regularnie pojawiają się aktualne informacje.

3. Strona na facebooku

Nazwa strony

Nazwa strony nie może zawierać słów kluczowych - nie może zawierać wyrażenia Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazw produktów, symboli itp. Wyjątkiem jest połączenie słowa Eurona z nazwą doradcy,. Wyjątkiem jest opis słowny opisujący charakter strony, jeśli słowo „Eurona” nie jest wymienione w pierwszej kolejności (np. „Moje sprzątanie z Euroną”). Nazwy nie należy mylić z oficjalną stroną internetową Eurony firmy Cerny.

Informacje wstępne - zdjęcie profilowe, zdjęcie na tle

a) Logo, produkty, symbole lub inne obrazy EURONA nie mogą być używane na zdjęciu profilowym. Nie wolno w żaden sposób przedstawiać słów Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazw produktów itp. Wyjątkiem są zdjęcia przedstawiające założyciela strony z produktami EURONA lub innymi materiałami (np. Katalog, roll-up) , jakie logo zawierają.

b) Zdjęcie na tle nie może zawierać logo EURONA. Słowa Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Czysta filozofia nie mogą być w żaden sposób pokazane. Wyjątkiem jest samo zdjęcie, które przedstawia założyciela strony wraz z produktami lub innymi materiałami EURONA (np. Katalog, roll-up), które zawierają logo. Banery z oficjalnej strony EURONA na Facebooku nie mogą być używane jako zdjęcie na tle.

Link sponsorowany

Zabrania się reklamowania produktów EURONA lub ofert współpracy za pośrednictwem płatnych linków, tak aby potencjalny klient miał wrażenie, że jest to reklama lub oferta składana bezpośrednio przez EURONA. Link sponsorowany może być użyty w szczególności do strony ogólnej - np. Wskazówki dotyczące czyszczenia, łatwego prania itp., Jeśli nazwa nie zawiera słów Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure Philoily, a informacje wstępne nie zawierają logo, produktów , symbole lub inne obrazy EURONA.

Usługa Handel

Produkty EURONA nie mogą być prezentowane i sprzedawane za pośrednictwem usługi Handel z linkiem do sklepu internetowego, aby klient mógł odnieść fałszywe wrażenie, że jest to strona producenta EURONA na Facebooku.

Regularna aktualizacja

Jeżeli na stronie na Facebooku prezentowane są jakiekolwiek informacje o EURONA, założyciel jest zobowiązany do regularnego aktualizowania zawartości swojej witryny, co najmniej raz w miesiącu i zawsze niezwłocznie po zmianie oficjalnych informacji publikowanych przez EURONA, tak aby informacje te były zgodne z prawdą i nie mogły dawać klientowi fałszywego wrażenia na temat produktów EURONA. Wpisy z przeszłości nie muszą być usuwane, jeśli aktualne informacje są regularnie publikowane na stronie.

Komentarze i posty

a) Wymagane jest natychmiastowe administrowanie i zarządzanie pytaniami i odpowiedziami.

b) Zabrania się publikowania wiadomości (lub ich zrzutów ekranu) pochodzących z prywatnej komunikacji z innymi doradcami lub klientami EURONA, chyba że została wyrażona zgoda uczestnika komunikacji.

4. Grupa na Facebooku

Nazwa strony

Nazwa grupy nie może zawierać słów kluczowych - nie może zawierać wyrażenia Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazw produktów, symboli itp. Wyjątkiem jest połączenie słowa Eurona z nazwą doradcy. Wyjątkiem jest fraza opisująca charakter strony, jeśli słowo Eurona nie jest wymienione w pierwszej kolejności (np. Moje sprzątanie z Euroną). Nazwy nie należy mylić z oficjalną stroną internetową EURONA.

Informacje wstępne - Zdjęcie profilowe, zdjęcie na tle

a) Logo, produkty, symbole lub inne obrazki EURONA nie mogą być używane na zdjęciu profilowym. Nie wolno w żaden sposób przedstawiać słów Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia, nazw produktów itp. Wyjątkiem są zdjęcia przedstawiające założyciela strony z produktami EURONA lub innymi materiałami (np. Katalog, roll-up) , jakie logo zawierają.

b) Zdjęcie na tle nie może zawierać logo EURONA. Słowa Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filozofia nie mogą być w żaden sposób pokazywane. Wyjątkiem jest samo zdjęcie, które przedstawia założyciela serwisu wraz z produktami lub innymi materiałami EURONA (np. Katalog, roll-up), które zawierają logo. Banery z oficjalnej strony EURONA na Facebooku nie mogą być używane jako zdjęcie na tle, z wyjątkiem zamkniętych grup.

Regularna aktualizacja

Jeżeli w grupie na Facebooku prezentowane są jakiekolwiek informacje o EURONA, założyciel jest zobowiązany do regularnego aktualizowania tekstów swojej grupy, co najmniej raz w miesiącu i zawsze niezwłocznie po zmianie oficjalnych informacji publikowanych przez EURONA, tak aby były one zgodne z prawdą. nie dawać klientowi fałszywego wrażenia na temat produktów EURONA. Wcześniejsze posty nie muszą być usuwane, jeśli bieżące informacje są regularnie publikowane w grupie.

Komentarze i posty

a) Wymagane jest natychmiastowe administrowanie i zarządzanie pytaniami i odpowiedziami.

b) W przypadku grupy zamkniętej zarządzanie i utrzymanie pozostaje w wyłącznej gestii założyciela.

c) Zabrania się publikowania wiadomości (lub ich zrzutów ekranu) pochodzących z prywatnej komunikacji z innymi doradcami lub klientami EURONA, chyba że wyrażą na to zgodę wszyscy uczestnicy komunikacji.

5. Bazary, Marketplace

a) Surowo zabrania się oferowania i sprzedawania produktów EURONA poprzez reklamę na bazarze i grupach reklamowych sieci społecznościowych oraz na Rynku, aby klient mógł odnieść fałszywe wrażenie, że sprzedawca jest bezpośrednio EURONA.

b) Zabrania się reklamowania na bazarze i grupach reklamowych oraz na Marketplace zaproszenia do grup na Facebooku i ofert współpracy tak aby klient nie nabył fałszywego wrażenia, że sprzedawca jest bezpośrednio EURONA.

c) Zaproszenia do innych grup interesu lub doradczych można reklamować w nie bazarowych grupach interesu lub doradczych - np. porady dotyczące sprzątania, łatwego prania itp., jeśli nazwa grupy nie zawiera wyrażenia Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure filosophy i informacje wstępne nie zawierają logo EURONA, produktów, symboli ani innych obrazków.

6. Prezentacja produktów spółki Eurona

a) Zabrania się prezentowania produktów EURONA w innym opakowaniu niż oryginalne.

b) Wyjątek stanowią próbki prezentowane w butelkach na próbki dostępne w sklepie internetowym EURONA oraz próbki własnej produkcji. Należy zawsze zaznaczyć, że są to nieoficjalne próbki produktów EURONA.

c) Informacje o produkcie muszą być przedstawione zgodnie z oficjalnymi materiałami EURONA, aby nie zmienić ich ostatecznego znaczenia dla klienta.

d) W przypadku własnych komentarzy, zdjęć ilustracyjnych i filmów, które służą do zademonstrowania zastosowania i działania produktów EURONA, należy używać tylko zweryfikowanych i niezniekształcających informacji. Możliwe jest dzielenie się doświadczeniami swoich klientów tylko za zgodą klienta.

7. Inne

a) Informacje o korzyściach wynikających z rejestracji w EURONA muszą być przedstawione dokładnie i poprawnie, zgodnie z Warunkami współpracy biznesowej z EURONA oraz Zasadami systemu MLM. Wyrażenia EURONA ID nie należy zamieniać z żadną inną alternatywą, np. Hasłem do rabatu, kodem do tańszego zakupu itp.

b) Zwrotu EURONA ID nie wolno używać w połączeniu z rabatem, korzystniejszymi cenami itp., aby klient mógł odnieść fałszywe wrażenie, że te korzyści osiągnie tylko rejestrując się u konkretnego użytkownika.

c) Zabrania się prezentowania w jakikolwiek sposób wysokości swojej prowizji na profilu Facebook, stronie, grupie i profilu Instagram.

8. Zatwierdzenie treści, sankcje za naruszenia

a) Profil na Facebooku, strona, grupa lub profil na Instagramie, za pośrednictwem których prezentowane są produkty EURONA, podlega zgłoszeniu. Założyciel jest zatem zobowiązany do przesłania formularza i treści swojego profilu, strony internetowej, profilu grupy lub profilu na Instagramie do EURONA na adres prodej@eurona.cz.

b) W przypadku, gdy kierownictwo EURONA stwierdzi braki, które uniemożliwiałyby zatwierdzenie, niezwłocznie skontaktuje się z założycielem.

c) EURONA ma prawo zażądać dostępu do zamkniętej grupy w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania Warunków współpracy biznesowej z EURONA i innymi zasadami EURONA.

d) Obecne osoby prowadzące profile i grupy na Facebooku są zobowiązane do dostosowania swoich profili lub grup zgodnie z niniejszym regulaminem w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie regulaminu.

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku naruszenia / nieprzestrzegania tych zasad, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona o brakach, jej sponsor / kierownik TOP zostanie również poinformowany, a doradca- operator będzie miał 48 godzin na naprawienie określonych poważnych niedociągnięć określonych przez EURONA i 5 dni na naprawienie drobnych usterek określonych przez EURONA, chyba że EURONA określi dłuższy okres. Jeśli wymagane modyfikacje nie zostaną spełnione, profile, strony lub grupy na Facebooku zostaną zgłoszone jako „Nieautoryzowane użycie własności intelektualnej” Facebooka i będą przestrzegane zgodnie z zasadami i warunkami Facebooka. W przypadku ponownego utworzenia takich profili, witryn lub grup, które nie są zgodne z Warunkami współpracy biznesowej z EURONA, innymi zasadami EURONA i postanowieniami umownymi pomiędzy NIEZALEŻNYM ZAREJESTROWANYM DORADCĄ / KLIENTEM (dalej NZK / NZD) a EURONA włącznie zasad funkcjonowania profili na Facebooku, konsultanci będą zawieszeni w prowizjach począwszy od następnego Miesiąca Produkcyjnego po Miesiącu Produkcyjnym, w ramach którego ustalone braki miały zostać uzupełnione.

f) Jeżeli żadne kroki naprawy nie zostaną podjęte w ciągu jednego (1) miesiąca od złożenia wniosku o naprawę przez EURONĘ, EURONA ma prawo zakończyć współpracę z takim doradcą niezwłocznie (tj. bez okresu wypowiedzenia) po upływie tego jednomiesięcznego okresu.