Zaloguj się
PL

Wytyczne dotyczące prowadzenia strony internetowej konsultantów

Niniejsze zasady wchodzą w życie 10.05.2021 i zastępują wszystkie dotychczasowe zasady dotyczące osobistych stron internetowych konsultantów EURONA SP.z o.o., REGON: 259 96 304, NIP: CZ25996304, z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja C, wkład nr 19017 (EURONA).

Przed publikacją cała zawartość strony internetowej doradców EURONA musi zostać pisemnie zatwierdzona przez kierownictwo EURONA.

1. Domena, linki płatne, reklama internetowa

a) Domena nie może zawierać słów kluczowych - nie może zawierać fraz Eurona, Eurona by Cerny, Cosmetix, Pure philosophy, nazw produktów, symboli itp.

b) Płatne linki - nie wolno używać takich płatnych reklam na portalach internetowych, aby klient mógł odnieść fałszywe wrażenie, że jest to reklama EURONA.

2. Informacje wstępne - baner

a) Witryna musi zawierać wyraźne informacje wprowadzające w postaci wskazanego jednolitego banera (do pobrania w My Office) umieszczonego u góry strony na maksymalnej możliwej szerokości używanego szablonu witryny zgodnie z opcjami graficznymi strony, tak aby na pierwszy rzut oka widać, że są to strony Niezależnego Zarejestrowanego Doradcy.

b) We wszystkich okolicznościach musi być przejrzyste, kto stoi za witryną, a odpowiednie dane kontaktowe muszą być widoczne.

3. Sklep internetowy z możliwością zamawiania towaru oraz z możliwością rejestracji

Serwis nie może zawierać żadnych danych, na podstawie których klient mógłby odnieść fałszywe wrażenie, że zamawia towar lub rejestruje się bezpośrednio u producenta - EURONA. Na pierwszy rzut oka musi być jasne, że to nie jest strona internetowa EURONA (np. Poprzez stwierdzenie, że nie jest to oficjalna strona internetowa EURONA).

4. Regularna aktualizacja

Założyciel jest zobowiązany do regularnego aktualizowania Serwisu, nie rzadziej niż raz w miesiącu i jednocześnie zawsze niezwłocznie po zmianie oficjalnych informacji publikowanych przez EURONA, tak aby podane informacje o produktach EURONA i firmie EURONA były zgodne z prawdą i nie mogły wywołać fałszywego wrażenia na klienta.

5. Bezpośrednie kliknięcie na oficjalną stronę internetową Eurona

Bezpośredni link do oficjalnej strony internetowej EURONA (www.euronabycerny.com) powinien być umieszczony w dolnej połowie obszaru obrazu pojedynczego przepisanego banera (od tekstu w dół). Bezpośredni link do oficjalnej strony internetowej EURONA (www.euronabycerny.com) powinien być umieszczony we wszystkich poszczególnych sekcjach osobistej strony internetowej, przynajmniej zawsze pod tekstem na każdej stronie, w następujący sposób: Link do oficjalnej strony internetowej Eurona by Cerny.

6. Użyta grafika

Podstawowa grafika strony internetowej nie może być identyczna ani podobna do grafiki oficjalnej strony internetowej EURONA. Stosowanie takich samych lub podobnych łączących elementów graficznych jest zabronione. Witryna nie może zawierać oficjalnego logo spółki EURONA.

7. Forum dyskusyjne

a) W przypadku publicznego forum dyskusyjnego wymagane jest natychmiastowe administrowanie i zarządzanie pytaniami i odpowiedziami.

b) W przypadku sekcji zamkniętej (np. dla Twojej grupy) administracja i utrzymanie zależy od Twojego wyłącznego uznania.

8. Inne

a) Informacje o produktach EURONA muszą być prezentowane zgodnie z oficjalnymi materiałami EURONA, aby ich ostateczne znaczenie nie uległo zmianie, a klienta nie można wprowadzić w błąd. W przypadku własnych komentarzy używaj tylko zweryfikowanych, oficjalnych i niezniekształcających informacji.

b) Produkty Eurona mogą być sprzedawane tylko w oryginalnym opakowaniu.

9. Zatwierdzenie treści

a) Forma i zawartość strony internetowej NRP / NRZ muszą zostać zatwierdzone przez kierownictwo EURONA przed publikacją.

b) W przypadku naruszenia / nieprzestrzegania niniejszych wytycznych, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona o brakach i otrzyma 48 godzin na naprawienie poważnych braków, które zostaną określone przez EURONA i 14 dni na usunięcie drobnych braków do określenia przez EURONA, chyba że EURONA pozwoli na dłuższy okres.

c) W przypadku niedostosowania się do wymaganych korekt prowizja Operatora zostanie zawieszona począwszy od następnego Miesiąca Produkcyjnego po Miesiącu Produkcyjnym, w którym wskazane braki miały zostać usunięte.

d) Jeżeli korekta nie zostanie dokonana w terminie jednego (1) miesiąca od wezwania EURONY do dokonania korekty, Eurona ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z takim doradcą po upływie tego miesięcznego terminu (tj. bez okresu wypowiedzenia).