Zaloguj się
PL

INSTRUKCJA RODO DLA KLIENTÓW I DORADCÓW

EURONA S.R.O.

Co oznacza termin RODO?

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, to prawodawstwo Unii Europejskiej, które znacznie zwiększa ochronę danych osobowych w państwach członkowskich UE.

RODO zostało przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie UE w kwietniu 2016 r., Ale weszło w życie dopiero 25 maja 2018 r.

RODO stanowi podstawowe ramy prawne ochrony danych osobowych na obszarze europejskim, aby w jak największym stopniu chronić prawa osób fizycznych przed nieuprawnionym przetwarzaniem ich danych osobowych. Dotyczy to zatem wszystkich firm, instytucji i podmiotów, które obsługują i wykorzystują te dane.

Naruszenia zasad RODO podlegają surowym lub astronomicznym sankcjom.

Jakie dane osobowe wymagają ochrony w ramach RODO?

RODO zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych wszystkich osób. Te dane są podzielone do kilku kategorii. Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w zasadach Eurona MLM.

Kategorie PO (danych osobowych):

1) Ogólne dane osobowe - imię, nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres do doręczeń, płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer urodzenia, stan osobowy, niepełnosprawność, fotograficzny, video, audio, e-mail adres, numer telefonu, adres IP, różne dane identyfikacyjne wydane przez państwo (REGON, NIP, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer paszportu itp.), wykształcenie, dochód z pracy, dochód z emerytury, profil kulturowy, dane osobowe małżonka / żony, dzieci, partnera itp.

2) Specjalne kategorie danych osobowych - np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, filozofia, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia - dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, opieki medycznej, orientacji seksualnej, przestępstw, prawomocnych wyroków skazujących,

Genetyczne dane osobowe - np. DNA, RNA, grupa krwi, czynnik Rh,

Biometryczne dane osobowe - wizerunek twarzy, odcisk palca, obraz tęczówki, obraz siatkówki, podpis, kolor głosu.

Firma EURONA Sp.z o.o.nie przetwarza żadnych danych osobowych należących do specjalnej kategorii danych osobowych.

Podstawowe zasady RODO

1) Klient musi zostać poinformowany o zakresie i sposobie przetwarzania jego DO.

2) Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego DO - na tej podstawie administrator DO nie będzie mógł dalej przetwarzać tych DO

3) Administrator DO ma prawo do przeniesienia DO na innego administratora, jeżeli dane są przetwarzane automatycznie.

4) Klient musi mieć dostęp online do zebranych o nim danych.

5) Klient ma prawo usunąć swoje DO oraz prawo do bycia zapomnianym - dzięki temu klient może zażądać natychmiastowego usunięcia swojej DO, jeżeli nie ma podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania.

6) Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więc co się zmieniło 25 maja 2018 roku?

Od tego dnia EURONA Sp. z o.o. bez wyjątku wymaga od swoich klientów i konsultantów ścisłego przestrzegania wszystkich zasad ochrony danych osobowych. W tym samym czasie EURONA Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapewnienia, że wszystkie dane osobowe klientów i doradców są chronione w najwyższym reżimie bezpieczeństwa.

Nawet konsultant lub klient Eurona musi dostosować swoją pracę do rozporządzenia RODO i wszystkich powierzonych mu danych osobowych przez EURONA Sp. z o.o. musi chronić się przed jakimkolwiek wyciekiem i jednocześnie traktować swoich klientów z pełną dyskrecją w dostępie do swoich danych osobowych.

Jak odpowiednio zabezpieczyć urządzenie przed wyciekiem danych?

Zalecamy najlepsze zabezpieczenie laptopa, komputera stacjonarnego, telefonu komórkowego i wszelkich innych urządzeń używanych do komunikacji z klientami, aby zapobiec wyciekowi danych.

W tym miejscu najważniejszym słowem jest HASŁO. Najprostszym sposobem podstawowej ochrony danych jest ustawienie „kuloodpornego” hasła na urządzeniu, tj. Hasła składającego się z co najmniej ośmiu (8) znaków, które zawiera duże i małe litery, symbole i cyfry i które będzie regularnie zmieniać. Oczywiście nie zapomnij wylogować się przed opuszczeniem urządzenia.

Jednak samo hasło nie wystarczy, aby wyeliminować wszystkie możliwe zagrożenia. Ataki hakerów (lub różne awarie) są w tej chwili na porządku dziennym i konieczne jest zabezpieczenie urządzeń innymi narzędziami, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych.

Dziesięć zasad, do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

  1. Skorzystaj z szerokiej gamy programów antywirusowych.

  2. Regularnie aktualizuj bazy wirusów.

  3. Zawsze miej zainstalowany program antywirusowy, zarówno na komputerze, jak i na innych inteligentnych urządzeniach mobilnych.

  4. Nie zapomnij o aktualizowaniu swojego systemu operacyjnego (i ogólnie oprogramowania) - to znacznie zmniejsza ryzyko ataków danych (np. w przypadku Microsoft Windows korzysta z Windows Update). W przypadku telefonów komórkowych i tabletów lub innych „inteligentnych” urządzeń z systemem operacyjnym Android lub iOS konieczne jest regularne pobieranie aktualizacji (bezpośrednio w Google Play / App Store lub w Ustawieniach urządzenia).

  5. Staraj się używać bezpiecznego i zaufanego połączenia internetowego, a zarazem unikaj publicznych punktów dostępu bezprzewodowego.

  6. Używaj tylko znanego i zaufanego oprogramowania na swoim urządzeniu, bez instalowania podejrzanych programów i narzędzi.

  7. Nie otwieraj ani w żadnym wypadku nie pobieraj wiadomości e-mail i ich załączników o nieznanej treści lub nieznanym nadawcy.

  8. Nie udostępniaj nikomu swoich informacji dostępowych. Dajesz im dostęp nie tylko do swoich danych osobowych, ale także do danych swoich podwładnych lub klientów.

  9. Pracuj z rozwagą i nie pobieraj wszystkiego, co oferują banery reklamowe przez Internet.

  10. Bezpieczeństwo serwisu zwiększa szyfrowanie https, które rozpoznasz w pasku adresu (https://www.euronabycerny.com/). Alternatywnie przed nim pojawi się symbol kłódki z zabezpieczonym tekstem.

Praktyczne funkcjonowanie RODO w sieci Eurona?

Każdy wieloletni doradca Eurony lub nowy pełen pasji doradca Eurony z pewnością zadaje sobie pytanie, jakie konsekwencje ma rozporządzenie RODO dla funkcjonowania sieci doradczej i klienckiej Eurony?

W skrócie opiszemy Ci, co oznacza RODO dla funkcjonowania sieci MLM, a także z czym należy zapoznać klientów przed zakończeniem rejestracji.

Podstawową zasadą działania handlu w ramach RODO jest natychmiastowe cofnięcie zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Aby wszystkie zgody wymagane w sieci Eurona były czytelne i zrozumiałe dla klienta i doradcy, zdecydowaliśmy się podzielić je na kilka kategorii.

Kategorie zgód w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO i innych przepisów prawa:

1) Zgoda na Zasady MLM systemu Eurona

2) Zgoda na przesyłanie materiałów marketingowych i biznesowych w formie drukowanej

3) Zgoda na przesyłanie materiałów marketingowych i biznesowych w formie elektronicznej

Zgoda z zasadami Eurona MLM

Wyrażając zgodę, klient potwierdza, że zapoznał się z zasadą działania sieci MLM Eurona oraz w pełni wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach całej sieci Eurona - z jego danych osobowych korzystają konsultanci, klienci oraz EURONA Sp. Z o.o. do komunikacji biznesowej i marketingowej. Jednocześnie klient akceptuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z danymi osobowymi konsultantów oraz klientów, z którymi współpracuje.

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe dla każdego klienta, który chce dokonać zakupu towarów od EURONA Sp. Z o.o. lub chce skorzystać z innych bonusów i korzyści z sieci Eurona.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w wyniku cofnięcia zgody cała rejestracja klienta zostanie anulowana i nie będzie możliwe ponowne zamówienie towaru lub odnowienie rejestracji. DO zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu odwołania tej zgody, ale nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni roboczych. Firma EURONA Sp. z o.o. jednocześnie informuje bezpośredniego przełożonego o przetwarzaniu wniosku jego klienta.

DO, które klient musi podać przy wyrażaniu zgody: Imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, region, telefon komórkowy, e-mail.

Opcjonalne DO, które klient może dodać: identyfikator Eurona przełożonego doradcy, data urodzenia

W przypadku podjęcia współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (tzw. „Na licencji handlowej”) konieczne jest dodanie DO: REGON, NIP, konto bankoweankovní účet

Zgoda na przesyłanie materiałów marketingowych i biznesowych w formie drukowanej

Wyrażając zgodę, klient potwierdza, że EURONA Sp. z o.o. może wysyłać drukowane materiały marketingowe i biznesowe - katalogi, ulotki, czasopisma i inne druki. Materiały można przesyłać do skrzynki pocztowej klienta i dodawać do przesyłek wraz z zamówieniami.

Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne do rozpoczęcia odbioru towaru lub rozpoczęcia współpracy z siecią Eurona.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w wyniku cofnięcia zgody rejestracja klienta zachowuje ważność, a klient może dalej zamawiać towar.

DO, które klient musi podać przy wyrażaniu zgody: Imię, nazwisko, adres dostawy.

Dane te nie wymagają ponownego wypisywania, są generowane automatycznie z danych uzyskanych zgodnie z Zasadami MLM systemu Eurona.

Zgoda na przesyłanie materiałów marketingowych i biznesowych w formie elektronicznej

Wyrażając zgodę, klient potwierdza, że EURONA Sp. Z o.o. może przesyłać materiały marketingowe i biznesowe w formie elektronicznej za pośrednictwem nowoczesnych kanałów komunikacji online i offline - e-shop, directmailing, e-mailing, profil firmy na Facebooku, internetowe kampanie reklamowe.

Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne do rozpoczęcia odbioru towaru lub rozpoczęcia współpracy z siecią Eurona.

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w wyniku cofnięcia zgody rejestracja klienta zachowuje ważność, a klient może dalej zamawiać towar.

DO, które klient musi podać przy wyrażaniu zgody: Imię, nazwisko, e-mail.

Dane te nie wymagają ponownego wpisywania, są generowane automatycznie z danych uzyskanych zgodnie z Zasadami MLM systemu Eurona.

Wszystkie dane osobowe wymienione w poszczególnych kategoriach zgód przetwarzane są w bezpiecznych bazach danych na zaszyfrowanych serwerach należących do EURONA Sp. z o.o. Nie ma zatem potrzeby martwić się o ich wewnętrzne nadużycia.

W przypadku braku zapewnienia bezpieczeństwa w przetwarzaniu i postępowaniu z danymi osobowymi przez konsultanta Eurona lub klienta Eurona, może EURONA Sp. Z o.o. ukarać tego konsultanta lub klienta i natychmiast zakończyć współpracę z nim w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszenia (tj. bez wypowiedzenia).

Zalecenia dla doradców Eurona podczas pracy z danymi osobowymi

Jak pracować z samymi specjalnymi rekordami klientów?

Jeśli konsultant Eurona prowadzi szczegółowe rejestry swoich klientów, aby pomóc im zoptymalizować ofertę zamówień, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

1. Taka baza danych, zapis lub przegląd nie są własnością EURONA Sp. z o.o. - Właściciel (administrator) jest doradcą, który jest w pełni odpowiedzialny za tę bazę danych.

2. Baza danych może zawierać nie tylko dane osobowe, ale także bardzo wrażliwe dane objęte specjalnym reżimem, które należy bardzo dokładnie chronić.

3. W takim przypadku konsultant musi zwrócić uwagę na wysoki poziom bezpieczeństwa i pracować z tymi danymi z najwyższą starannością i zgodnie z prawem.

4. Klient, którego dotyczą te zapisy, musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem, że są one przechowywane i musi udzielić pisemnej zgody konsultantowi.

5. W przypadku braku zgody na przetwarzanie DO przez klienta, konieczne jest niezwłoczne spełnienie żądania i usunięcie DO z jego bazy danych.

Praca z własnymi narzędziami komunikacji marketingowej

Korzystasz z osobistej strony konsultanta, grupy na Facebooku, strony lub profilu do swojej pracy, czy wysyłasz swoim klientom promocyjne e-maile lub wiadomości SMS?

Te kanały i narzędzia komunikacji należy również skonfigurować zgodnie z RODO i odpowiednimi przepisami.

Facebook - to publicznie udostępniany serwis społecznościowy, w którym pomimo ustawień prywatności Twojego konta konieczne jest bardzo ostrożne zachowanie w tym środowisku, aby nie doszło do niewłaściwego wykorzystania lub wycieku danych osobowych. Dlatego nie zalecamy umieszczania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych o Tobie lub innych osobach w postach lub wiadomościach.

Osobiste strony internetowe - w tym miejscu należy zweryfikować, czy operator domeny ma zabezpieczoną domenę i serwery. Inną zasadą jest nie zmuszanie klientów do zapisywania danych na tej stronie, które są następnie przechowywane na serwerze. Możesz temu zapobiec wybierając opcję formularza kontaktowego, klient napisze do Ciebie, że jest zainteresowany Twoimi usługami i możesz go przekierować bezpośrednio do bezpiecznego sklepu internetowego EURONY Sp.zo.o. Każda osobista strona internetowa doradcy Eurona musi zostać zatwierdzona do działania przez kierownictwo EURONA.

Wiadomości SMS z reklamą lub powiadomieniem o ważnych promocjach - jeśli zdecydujesz się na wysyłanie własnych wiadomości SMS, Twój klient musi wcześniej wyrazić na to zgodę (najlepiej pisemnie), aby uniknąć nieautoryzowanego nękania przez wiadomości. Jeśli używasz specjalnego programu do masowego wysyłania wiadomości, musisz zweryfikować u producenta programu, że wprowadzone numery telefonów są bezpieczne i podjąć dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia wszystkich wprowadzonych numerów telefonów. Ponadto musisz aktywnie reagować na wszelkie informacje zwrotne, gdy klient odmówi wysyłania kolejnych wiadomości - natychmiast usuń taki numer z bazy danych w celu wysłania SMS-a. Pozwoli to uniknąć ewentualnych sankcji ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masowe e-maile promocyjne - komunikacja jest kontrolowana za pośrednictwem specjalnych portali, na których konieczne jest uświadomienie sobie, że jesteś klientem usługi świadczonej na Twoją rzecz przez podmiot zewnętrzny (trzeci). W związku z tym powierzasz DO swoich klientów w ręce tego podmiotu i konieczne jest zweryfikowanie, czy ten podmiot również posiada wystarczające bezpieczeństwo ochrony danych osobowych. W przypadku wycieku DO możesz zostać ukarany, ponieważ nie zapewniłeś dostatecznie bezpiecznego usługodawcy.

Kręcisz filmy, robisz zdjęcia z klientami i wyświetlasz je na ogólnodostępnych kanałach?

Jeśli w ramach pracy konsultanta robisz z klientami filmy lub zdjęcia, z których następnie korzystasz w celach promocyjnych lub po prostu umieszczasz je w publicznie dostępnych kanałach informacyjnych (sieci społecznościowe, osobiste strony internetowe itp.), Konieczne jest, aby uzyskać od klienta zgodę na wykonanie zdjęcia lub nagrania wideo, jednoznacznie zapoznać go z celami, w jakich zdjęcia i filmy są wykonywane oraz w jaki sposób będą one przetwarzane, a jednocześnie ostrzegać klienta o możliwości cofnięcia zgody kiedykolwiek.

Na przykład. Kręcisz film ze szkolenia informacyjnego Eurona, który chcesz zamieścić na swojej osobistej stronie internetowej. Na początek zalecamy, aby na samym początku takiego szkolenia wszyscy uczestnicy podpisali zgodę na przetwarzanie DO, wzgl. przy robieniu zdjęć lub nagrań wideo, gdzie zostanie zapisane, że wykonasz nagranie wideo (lub zdjęcia) w ramach szkolenia i jak będą przetwarzane DO uczestników. Jeśli wszyscy uczestnicy podpiszą tę zgodę, możesz zrobić film lub zdjęcie i dalej z nimi pracować zgodnie z umową . Jeśli ktoś nie podpisze zgody, konieczne jest pominięcie tego uczestnika podczas nagrywania i upewnienie się, że osoba ta nie jest nigdzie widoczna.

Jednocześnie konieczne jest umożliwienie każdemu anulować zgodę na przetwarzanie DO,lub robienie filmów i zdjęć. W takim przypadku musisz upewnić się, że ta osoba zostanie usunięta z rekordu lub zdjęcia lub będzie niewidoczna.

Postanowienia końcowe

Istotne jest przestrzeganie reguł i zasad wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) oraz innych aktów prawnych w ramach funkcjonowania systemu MLM Eurona oraz postępowanie z powierzonymi danymi osobowymi zgodnie z tymi przepisami. zasadami i ustawodawstwem. Naruszenie jakiejkolwiek polityki lub przepisów może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, które może skutkować zakończeniem współpracy biznesowej lub nałożeniem sankcji.

Niniejszy dokument jest ważny zgodnie z informacją na stronie internetowej www.euronabycerny.com obsługiwanej przez EURONA Sp.zo.o z siedzibą w Lhota za Červený Kostelec 261, 549 41 Červený Kostelec, ID 259 96304.

Niniejszy dokument wchodzi w życie 10.5.2021 i zastępuje jego poprzednią wersję.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia.